Měření radonu na stavebních pozemcích a ve stavbách provádíme:

  • moderní kalibrovanou měřicí technikou
  • dle platné legislativy a metodiky SÚJB na základě povolení SÚJB dle § 6, ods. 4 a 5 atomového zákona č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

  Objednávky přijímáme a měření provádíme během celého týdne včetně víkendů a svátků.

  Stanovení radonového indexu pozemku je používáno:
  (jedná se o měření radonu na stavebním pozemku – nutná součást stavebního řízení)

  • pro novostavby a přístavby rodinných domů a jiných pobytových objektů (bytové domy, obchodní centra, výrobní haly, komerční objekty, administrativní budovy apod.)
  • jako podklad pro návrh a optimalizaci hydroizolačního systému spodní stavby
  • jako podklad pro návrh a projekt preventivního opatření proti pronikání radonu z podloží  dle výpočtu ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží“ jako součást stavebního projektu
  • jako podklad pro rozhodnutí, zda provádět opatření na snížení hladin radonu, a to v jakém rozsahu technickém a finančním
  • pro stanovení tržní ceny pozemku při jeho koupi nebo prodeji

  Měření koncentrace radonu ve stavbách je používáno:

  • před povolením užívání novostavby a přístavby objektu s pobytovými nebo obytnými místnostmi
  • při předkolaudačním měření v dokončeném objektu novostavby nebo stávající stavby
  • před rekonstrukcí, nástavbou a změnou užívání  objektu s pobytovými nebo obytnými místnostmi
  • jako podklad pro rozhodnutí, zda provádět opatření na snížení hladin radonu, a to v jakém rozsahu technickém a finančním
  • pro stanovení tržní ceny pozemku při jeho koupi nebo prodeji