Jste zde

Stanovení RIP

  Stanovení radonového rizika stavebního pozemku

  Toto měření provádějí komerční firmy podle schválené metodiky SÚJB , která je založena na následujících krocích:

  • provedení alespoň 15 sond do hloubky 0,8 - 1 m pro odběr vzorku vzduchu z půdy/podloží a změření obsahu radonu
  • stanovení plynopropustnosti základových půd
  • na základě těchto měření je určena kategorie radonového rizika základových půd (nízké, střední, vysoké riziko)

  Odběr vzorku půdního vzduchu (Metoda ztraceného hrotu)

  V místě odběru vzorku se zatluče dutá tyč s hrotem do země do hloubky 0,8 m. Hrot se vyrazí pomocí prorážecího drátu a ze vzniklé dutiny se pomocí výplachové injekční stříkačky odebere půdní vzduch a převede se do vzorkovací komory, kde je následně změřena koncentrace radonu. (viz ilustrační obrázek)

   

   

  Zdroj: http://www.suro.cz, upraveno