Jste zde

Měření radonu v ovzduší budov

  Zhodnocení obsahu radonu v budově je obtížné, protože obsah radonu v budovách zpravidla významně kolísá během dne a noci i během sezónních období (např. topná sezóna). Z tohoto důvodu se provádí měření trvající alespoň 1 týden, lépe delší. Výsledkem měření je průměrná objemová aktivita radonu. Tato měření jsou cenově dostupná.

  Pokud se naměří vyšší výskyt radonu a majitel objektu se rozhodne provést protiradonová opatření, je potřeba ještě před přípravou projektu provést složitější analýzu – tzv. radonovou diagnostiku.

  Obvykle používaná měření:

  • Změření roční průměrné hodnoty
   • Je-li dostatek času, dává se z hlediska objektivity tomuto měření přednost.
   • Používají se zejména tzv. stopové detektory, které se do budovy instalují na dobu 1 roku. Tyto detektory můžete buď koupit v SÚJCHBO Kamenná, nebo se zúčastnit bezplatného průzkumu ČR organizovaného státem za dohodnutých podmínek (viz Státní program vyhledávání budov).
  • Změření dvouměsíční průměrné hodnoty
   • Z důvodu sezónních změn koncentrace radonu je méně objektivní než roční, ale správnější než týdenní stanovení.
   • Bývá prováděno v topné sezóně. Používají se obdobné detektory jako v případě ročního měření.
  • Změření týdenní průměrné hodnoty
   • Je vhodné zejména, pokud zjištění výsledku spěchá.
   • Tato měření provádějí komerční měřicí firmy (viz. www SÚJB). Doporučuje se měření provádět v topné sezóně, aby nedošlo k podcenění objemové aktivity radonu (a tím podcenění ozáření obyvatel). Často užívaným měřidlem jsou např. elektretové dozimetry a kontinuální monitory radonu.

  Které místnosti jsou z hlediska radonu „podezřelé“:

  Jsou to pobytové místnosti v přímém kontaktu s podložím, se špatnou podlahou, případně vlhké, a místnosti, kde je podezření, že byl ve významné míře použit radioaktivní stavební materiál. Pokud máte možnost, zjistěte koncentrace ve všech místnostech v prvním nadzemním podlaží a alespoň v jedné pobytové místnosti v každém dalším nadzemním podlaží. Minimální počet a výběr měřících míst je stanoven Doporučením SÚJB – radiační ochrana, duben 2012.

  Podmínky měření:

  • V případě týdenního měření doporučujeme omezit větrání na minimum.
  • V případě dvouměsíčního a ročního měření není úprava uživatelského režimu nutná.

   

  Zdroj: http://www.suro.cz, upraveno